حجم غذا عالی، طعم غذا خوب؛ زیتون پرورده فوق‌العاده و رسیدن غذا به سر وقت اعلام شده. در مجموع همه چیز خوب.