مدیریت محترم مجموعه رستوران های غار نمک توجه ویژه ای به مشتری مداری دارد که این اصل باعث شده از هرگونه انتقاد استقبال نموده و در سریعترین زمان نسبت به برطرف نمودن و یا اصلاح مورد مدنظر بپردازد و همچنین همواره ارتباط گرمی با میهمانان مجموعه رستوران های غار نمک دارد.