مجموعه رستوران های غار نمک با توجه به اصل میهمان نوازی  توجه ویژه ای به کیفیت مواد اولیه و نحوه پخت غذا ها دارد که موجب بهترین کیفیت ممکن میباشد.

البته میریت این مجموعه بزرگ همواره آماده انتقادات و پیشنهادات شما هموطنان عزیز میباشد.