جهت پذیرایی هر چه بهتر شما مشتریان عزیز مجموعه غار نمک از تنوع خاصی در چیدمان دکراسیون خود استفاده نموده که با توجه به تمایل خودتان میتوانید از بخش های مختلف این رستوران استفاده نمایید