یکی از دلواپسی ها در گردش های خانوادگی استفاده از یک محل مناسب و امن برای پارک خودرو میباشد. رستوران های غار نمک جهت رفاه حال مشتریان خود محلی امن برای پارکینگ خودرو ها درنظر گرفته است.