مجموعه رستوران های غار نمک جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان اجرای موسیقی زنده را در برنامه هر شب خود دارد